The website uses cookies to provide services and in accordance with the information contained in the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser.
×
  » Katalóg » Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookie
Store Logo
Tvoj účet
Sign In
 
Zabudnuté heslo?
Kalkulačka cien
Knihy
Knihy - brožovaná väzbaKnihy - pevná väzbaLeporelá - brožovaná väzbaLeporelá - pevná väzbaBrožúryWire-OFarevná oriezka CMYKKnižné boxy
Pomoc s projektami
Rozkres obálkyISBN Generátor čiarových kódov
Košík
0 predmetov
Kontakt
Informácie
Rýchle doručenie až k vám

Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookie

HEADING_TITLE

I. Všeobecné informácie

1. Správcom osobných údajov používateľov webových stránok printgroup.pl a booksfactory.sk je PRINT GROUP s.r.o. na adrese: ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, NIP: 8522520116 ďalej len PrintGroup.

2. Zásady ochrany osobných údajov a cookies sa týkajú spracovania osobných údajov Predávajúceho - PrintGroup a používania cookies v rámci internetového obchodu.

3.Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o zákazníkoch a ich správaní nasledovne:

a. prostredníctvom údajov, ktoré sa dobrovoľne zadávajú do formulárov.

b. ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“).

c. zhromažďovaním protokolov webového servera


II. Informácie v registračnom/objednávkovom formulári

1. PrintGroup s.r.o. zhromažďuje údaje dobrovoľne poskytnuté zákazníkom.

2. PrintGroup s.r.o. automaticky ukladá informácie o parametroch pripojenia (časový limit, IP adresa).

3. Údaje uvedené vo formulári nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou súhlasu klienta a pokiaľ nie je nižšie uvedené inak.

4. Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, tj pre spracovanie registrácie (vyhotovenie faktúry) alebo objednávkového postupu (platba, odoslanie, odvolanie).


III. Informácie o súboroch cookie

1. Internetový obchod používa cookies.

2. Cookies sú počítačové dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Klienta a sú určené na použitie na webovej stránke internetového obchodu. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a špecifické číslo.

3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Zákazníka a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Internetového obchodu PrintGroup s.r.o.

4. Cookies sa používajú na nasledujúce účely:

a. vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

b. udržiavanie spojenia klienta (po prihlásení), vďaka čomu zákazník nemusí zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu;

5. V rámci Internetového obchodu sa používajú dva základné typy cookies: „relačné“ a „trvalé“ cookies. Relačné cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo po dobu ich odstránenia Zákazníkom.

6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Zákazníka. Zákazníci môžu zmeniť tieto nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať cookies. Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v pomocníkovi alebo v dokumentoch webového prehliadača.

7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.

8. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení Zákazníka môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s Internetovým obchodom.

9. Zákazník nemôže súhlasiť so spracovaním cookies bez akceptovania súhlasu s ich spracovaním zobrazeného na webovej stránke (môže to viesť k nefunkčnosti webovej stránky).


IV. Server logy

1. Údaje o konkrétnom správaní používateľov podliehajú prístupu na server. Tieto informácie sa používajú iba na správu internetového obchodu a na poskytovanie čo najefektívnejších hostingových služieb.

2. Zdroje prehliadača sú identifikované URL adresami. Okrem toho môže predplatné podliehať:

a. času doručenia objednávky alebo dopytu,

b. času poslania odpovede,

c. názvu klientskej stanice - identifikácia vykonaná protokolom HTTP,

d. informáciám o chybách, ktoré sa vyskytli počas vykonávania HTTP transakcie,

e. URL adrese stránky predtým navštívenej Klientom (odkaz sprostredkovateľa) - v prípade, že prechod na stránky internetového obchodu bol uskutočnený odkazom,

f. informáciám o prehliadači klienta,

g. informáciám o IP adrese.

3. Vyššie uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi osobami prehliadajúcimi webové stránky - v zmysle zákona sú anonymné.

4. Vyššie uvedené údaje slúžia len na účely správy servera.


V. Poskytovanie údajov

1. Údaje sú sprístupnené tretím stranám len v rámci zákonom povolených limitov.

2. Predávajúci môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené Internetovým obchodom oprávneným orgánom na základe zákonných žiadostí v rozsahu vyplývajúcom z požiadavky.

3. Bez vlastného súhlasu nebudú osobné údaje zdieľané s inými príjemcami údajov, s výnimkou spoločností, ktoré poskytujú kuriérske služby v mene PrintGroup. PrintGroup poskytuje týmto spoločnostiam informácie o adrese potrebné na doručenie balíka.


VI. Bezpečnosť osobných údajov

1. Internetový obchod PrintGroup dbá o bezpečnosť osobných údajov zákazníkov a preto vśade, kde sú potrebné osobné údaje, je spojenie medzi klientom a serverom šifrované. Vďaka tomu sa zákazníci nemusia obávať, že dáta odosielané zo servera alebo na server budú niekým zneužité pre vlastné účely.

2. Osobné údaje boli poskytnuté vedome a dobrovoľne a budú spracované len na účely uvedené v bodoch II.4, III.4 a IV.4 tohto dokumentu.

3. Bez vášho výslovného súhlasu nebudú vaše osobné údaje zdieľané s inými príjemcami údajov, s výnimkou spoločností, ktoré vykonávajú kuriérske služby v mene PrintGroup. PrintGroup poskytuje takýmto spoločnostiam informácie o adrese potrebné na doručenie balíka.


VII. Zmena, oprava, odstránenie a spracovanie osobných údajov.

1. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46 / EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) PrintGroup poskytuje zákazníkom bezplatný prístup k osobným údajom, ich zmenu, zabudnutie, opravu a vymazanie.

2. Prístup, zmenu, opravu osobných údajov je možné vykonať kedykoľvek prostredníctvom Zákazníckeho účtu po predchádzajúcej registrácii a prihlásení alebo kontaktovaní oddelenia zákazníckych služieb v prípade funkcií nedostupných prostredníctvom Zákazníckeho účtu.

3. Na účte Zákazníka je možné po registrácii a prihlásení odvolať každý zo súhlasov (t.j. newsletter) so spracovaním údajov, okrem cookies (viď bod 8).

4. Všetky informácie týkajúce sa prístupu, zmeny, opravy a vymazania Vašich osobných údajov získate kontaktovaním nášho oddelenia služieb zákazníkom - telefonicky +48 91 886 22 60 alebo emailom: iod@printgroup.pl.

5. PrintGroup nepoužíva automatické spracovanie osobných údajov, ktorým je profilovanie za účelom prispôsobenia ponuky osobným preferenciám Klienta.

6. Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

7. Podrobný opis spôsobu odvolania súhlasu so spracovaním súborov cookie nájdete v dokumentácii používaného webového prehliadača. Ak si zákazník neželá používať cookies, môže zmeniť príslušné nastavenia prehliadača. Oznamujeme, že zakázanie cookies potrebných pre procesy autentifikácie, bezpečnosť, udržiavanie zákazníckych preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže znemožniť používanie internetového obchodu.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov má vždy dobu platnosti, ak táto lehota nie je určená, tak do odvolania súhlasu. Po takomto zrušení to je po dobu premlčania nárokov prevádzkovateľa, pokiaľ k spracovaniu nedochádza na základe iných zákonných ustanovení, ako je vyjadrený súhlas (t. j. Kúpna / predajná zmluva).

Continue